Safe Driving

Night driver

Z naszych doświadczeń wynika, że jazda po zmroku jest o wiele trudniejsza niż za dnia.
U kierowców  prowadzących po zmroku pojawia się problem z prawidłową oceną sytuacji na drodze.  Kolejny element podnoszący ryzyko jazdy w nocy to zmęczenie. Senność sprawia, że spada koncentracja i szybkość reakcji. W odpowiedzi na potrzeby Koncernu Paliwowego BP Europa SE Oddział w Polsce, przygotowaliśmy i wdrożyliśmy program szkolenia, który  przesłany został jako wzorcowy do biura spółki macierzystej BP Europa w Hamburgu.

Safe Driving

Night driver

Z naszych doświadczeń wynika, że jazda po zmroku jest o wiele trudniejsza niż za dnia.
U kierowców  prowadzących po zmroku pojawia się problem z prawidłową oceną sytuacji na drodze.  Kolejny element podnoszący ryzyko jazdy w nocy to zmęczenie. Senność sprawia, że spada koncentracja i szybkość reakcji. W odpowiedzi na potrzeby Koncernu Paliwowego BP Europa SE Oddział w Polsce, przygotowaliśmy i wdrożliśmy program szkolenia, który  przesłany został jako wzorcowy do biura spółki macierzystej BP Europa w Hamburgu.

Nasze szkolenia to kompleksowe projekty:

1

Diagnoza potrzeb klienta i przygotowanie organizacyjne oraz logistyczne projektu.

2

Interaktywny warsztat teoretyczny z wykorzystaniem testów komputerowych.

3

Trening praktyczny z użyciem kamer w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego.

4

E-lerning – roczny program utrwalający zdobytą wiedzę (lekcje + testy).

5

Raporty po szkoleniowe zawierające ocenę poziomu bezpiecznej jazdy.

6

Wskazanie grupy ryzyka i propozycje dedykowanych programów naprawczych.

7

Analiza kolizji i wypadków drogowych z udziałem kierowców Klienta.

Cele programu

Zwiększenie bezpieczeństwa kierowców poprzez działania prewencyjne, czyli:

Uświadomienie im zagrożeń występujących podczas jazdy w nocy oraz w warunkach ograniczonej widoczności;

Zapoznanie ich z zasadami postępowania podczas jazdy w  nocy oraz w warunkach atmosferycznych ograniczających widoczność,

Poznanie związku pomiędzy znajomością przepisów ruchu drogowego, a właściwym zachowaniem podczas jazdy w nocy, we mgle i w czasie opadów;

Kształcenie zrozumienia zależności pomiędzy stanem kompetencji kierującego, jego dyspozycji, stanem technicznym pojazdu i właściwym przygotowaniem pojazdu do jazdy, a poziomem bezpieczeństwa;

Kształtowanie postawy kierowcy świadomego i odpowiedzialnego za bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników dróg;

Kształtowanie przekonania, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od kierującego.

SIEDZIBA FIRMY

IWONA GOLIŃSKA

MARCIN GUNIA

Top