Istnieje także możliwość dopasowania tematyki i długości trwania warsztatów do potrzeb organizacji.