Safe Driving

Defensive driving

Defensive driving to szkolenie o charakterze prewencyjnym, które Firma Safe Drive Polska wprowadziła w 2005 r. na rynek polski. W latach 2005-2018 programem tym objętych zostało około 9000 kierowców.

Jazda defensywna to styl jazdy, którego celem jest osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa na drodze. Środkami do tego służącymi są odpowiednie techniki obserwacji, inteligentne przewidywanie, a następnie uprzedzanie własnymi działaniami wydarzeń w ruchu drogowym. Dzięki temu kierowca prowadzi pojazd tak, że zawsze porusza się on z prędkością odpowiednią do warunków drogowych i jest wystarczająco oddalony od potencjalnych źródeł zagrożenia.

Safe Driving

Defensive driving

Defensive driving to szkolenie o charakterze prewencyjnym, które Firma Safe Drive Polska wprowadziła w 2005 r. na rynek polski. W latach 2005-2018 programem tym objętych zostało około 9000 kierowców.

Jazda defensywna to styl jazdy, którego celem jest osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa na drodze. Środkami do tego służącymi są odpowiednie techniki obserwacji, inteligentne przewidywanie, a następnie uprzedzanie własnymi działaniami wydarzeń w ruchu drogowym. Dzięki temu kierowca prowadzi pojazd tak, że zawsze porusza się on z prędkością odpowiednią do warunków drogowych i jest wystarczająco oddalony od potencjalnych źródeł zagrożenia.

MODUŁY SZKOLENIOWE

Proponujemy Państwu trzy moduły szkoleniowe określające profil kierowcy - w dowolnych konfiguracjach.

ETAPY SZKOLENIA

Dowiedz się jak przebiega szkolenie

Odbywa się przy wykorzystaniu laptopów ze specjalnym oprogramowaniem szkoleniowym. Uczestnicy rozwiązują  testy weryfikujące wiedzę (znajomość przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy) oraz wykonują ćwiczenia sprawdzające czas reakcji. Wyniki zapisywane są w systemie internetowy -Platformie SDSpace. Warsztat ma formę interaktywną-trener angażuje uczestników w dyskusje oraz wspólne analizowanie przypadków. Prezentowany materiał merytoryczny, graficzny i filmowy jest dobierany tak, aby przemawiał do wyobraźni  uczestników. Podczas warsztatu przeprowadzana jest m.in. analiza wypadków i kolizji drogowych z udziałem pracowników firmy.

Odbywa się w pojazdach firmowych Klienta. W samochodzie znajduje się dwóch uczestników i trener. Jest rejestrowana za pomocą kamery, a zachowania kierowcy odnotowane są na specjalistycznej karcie. Zakończona jest rozmową rozwojową przeprowadzoną w oparciu o nagrany materiał i zapis na karcie obserwacji. Wyniki szkolenia generowane są w postaci raportów na Platformie SDSpace.

Oferowane przez nas szkolenia ON-LINE to połączenie nowoczesnej technologii i specjalistycznej wiedzy branżowej. Standardowo to 12 kursów wraz z testami oraz egzamin końcowy. Mają na celu doskonalenie zmiany w postawach kierowców w ruchu drogowym w zakresie safe & ecodriving.

Safe drive

PROFIL KIEROWCY - raporty

Wyniki szkoleń są importowane do Platformy SDSpace:

Generowane są raporty:

SIEDZIBA FIRMY

IWONA GOLIŃSKA

MARCIN GUNIA

Top