Defensive driving

Defensive driving to szkolenie o charakterze prewencyjnym, które Firma Safe Drive Polska wprowadziła w 2005 r. na rynek polski. W latach 2005-2015 programem tym objętych zostało około 7000 kierowców.

Jazda defensywna to jazda świadoma. To jazda z wykorzystaniem bezpiecznych zachowań i nawyków, umożliwiających zminimalizowanie wystąpienia sytuacji ryzykownych na drodze.

Proponujemy Państwu trzy moduły szkoleniowe określające profil kierowcy - w dowolnych konfiguracjach.

 

MULTIMEDIALNY WARSZTAT

Odbywa się przy wykorzystaniu laptopów ze specjalnym oprogramowaniem szkoleniowym. Uczestnicy rozwiązują  testy weryfikujące wiedzę (znajomość przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy) oraz wykonują ćwiczenia sprawdzające czas reakcji. Wyniki zapisywane są w systemie internetowym - Platformie SDSpace. Warsztat ma formę interaktywną - trener angażuje uczestników w dyskusje oraz wspólne analizowanie przypadków. Prezentowany materiał merytoryczny, graficzny i filmowy jest dobierany tak, aby przemawiał do wyobraźni  uczestników. Podczas warsztatu przeprowadzana jest m.in. analiza wypadków i kolizji drogowych z udziałem pracowników firmy.

 

JAZDA OBSERWOWANA w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego

Odbywa się w pojazdach firmowych Klienta. W samochodzie znajduje się dwóch uczestników i trener. Jest rejestrowana za pomocą kamery, a zachowania kierowcy odnotowane są na specjalistycznej karcie. Zakończona jest rozmową rozwojową przeprowadzoną w oparciu o nagrany materiał i zapis na karcie obserwacji. Wyniki szkolenia generowane są w postaci raportów na Platformie SDSpace.

 

E-LEARNING

Oferowane przez nas szkolenia ON-LINE to połączenie nowoczesnej technologii i specjalistycznej wiedzy branżowej. Standardowo to 12 kursów wraz z testami oraz egzamin końcowy. Mają na celu doskonalenie zmiany w postawach kierowców w ruchu drogowym w zakresiesafe &ecodriving.

 

PROFIL KIEROWCY - raporty

Raporty określają  profil kierowcy i oceniają potencjalne ryzyko, jakie generuje kierowca w ruchu drogowym.  Dzięki temu można odpowiednio wcześnie podjąć działania prewencyjne w celu minimalizacji ryzyka w przyszłości.

Wyniki szkoleń są importowane do Platformy SDSpace:

  • testy rozwiązywane przez uczestników podczas multimedialnych warsztatów
  • zapisy dokonane na specjalistycznej karcie oceny podczas jazdy obserwowanej
  • wyniki szkoleń e-learningowych

Generowane są raporty:

  • grupowe i indywidualne – dla menadżerów odpowiedzialnych za flotę samochodową firmy oraz bezpieczeństwo użytkowników pojazdów firmowych
  • indywidualne – dla uczestników szkoleń