Wspomaganie zarządzania

W oparciu o informacje zgromadzone w toku badania poziomu bezpieczeństwa floty bierzemy udział w tworzeniu i modyfikowaniu polityki flotowej w firmie.

  • Opracowywanie procedur polityki flotowej;
  • Wskazanie tzw. martwych procedur w polityce flotowej;
  • Modyfikacja istniejących procedur w polityce flotowej i ich dostosowanie do realnych warunków ich funkcjonowania;
  • Tworzenie instrumentów kontrolnych.

 

Na podstawie dostarczonych danych tworzymy graficzne i merytoryczne analizy kolizji i wypadków z udziałem pracowników firmy. Analizy takie, pod postacią prezentacji, służą wewnętrznym szkoleniom podczas spotkań w firmie. Mają dać możliwość sformułowania odpowiedzi na pytanie: co zrobić, aby ograniczyć do minimum  ryzyko znalezienia się w podobnej sytuacji?

 

Na życzenie, bierzemy udział w dniach bezpieczeństwa floty, tworząc dedykowane  programy dla tego typu działań.

 

Wspomagamy działania społeczne – praca z dziećmi i młodzieżą.