Night Driver

Z naszych doświadczeń wynika, że jazda po zmroku jest o wiele trudniejsza niż za dnia.
U kierowców  prowadzących po zmroku pojawia się problem z prawidłową oceną sytuacji na drodze.  Kolejny element podnoszący ryzyko jazdy w nocy to zmęczenie. Senność sprawia, że spada koncentracja i szybkość reakcji. W odpowiedzi na potrzeby Koncernu Paliwowego BP Europa SE Oddział w Polsce, przygotowaliśmy i wdrożliśmy program szkolenia, który  przesłany został jako wzorcowy do biura spółki macierzystej BP Europa w Hamburgu.

 

Szkolenie Night Driver:

Cele programu:

Zwiększenie bezpieczeństwa kierowców poprzez działania prewencyjne, czyli:

  • uświadomienie im zagrożeń występujących podczas jazdy w nocy oraz w warunkach ograniczonej widoczności;
  • zapoznanie ich z zasadami postępowania podczas jazdy w  nocy oraz w warunkach atmosferycznych ograniczających widoczność,
  • poznanie związku pomiędzy znajomością przepisów ruchu drogowego, a właściwym zachowaniem podczas jazdy w nocy, we mgle i w czasie opadów;
  • kształcenie zrozumienia zależności pomiędzy stanem kompetencji kierującego, jego dyspozycji, stanem technicznym pojazdu i właściwym przygotowaniem pojazdu do jazdy, a poziomem bezpieczeństwa;
  • kształtowanie postawy kierowcy świadomego i odpowiedzialnego za bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników dróg;
  • kształtowanie przekonania, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od kierującego.

Istnieje także możliwość dopasowania tematyki i długości trwania warsztatów do potrzeb organizacji.