Doradztwo flotowe

Działania doradcze coraz częściej stają się standardem działania, dla tych, którzy chcą dotrzymać tempa szybkim zmianom gospodarczym i odnieść sukces na rynku. Projekty umożliwiające rozwój pracowników w sferze coraz bardziej bezpiecznego i ekonomicznego korzystania z pojazdów firmowych pozwalają na poprawę globalnego bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz na zoptymalizowanie kosztów utrzymania flot samochodowych.

Działania, jakie proponujemy to m.in.:

ROZWÓJ ORGANIZACJI:

  • Badanie poziomu bezpieczeństwa floty
  • Wspomaganie przy tworzeniu polityki flotowej
  • Pomoc przy tworzeniu dokumentów flotowych

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW:

  • Rekrutacja
  • Weryfikacja
  • Działania po kolizji/wypadku

 

BADANIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA  FLOTY SAMOCHODOWEJ

Wiedza  na temat  globalnego poziomu bezpieczeństwa floty samochodowej w firmie to podstawowa wiedza niezbędna do strategicznego planowania rozwoju przedsiębiorstwa w tym zakresie. Bierzemy udział w budowaniu takich strategicznych planów między innymi poprzez dostarczanie rzetelnych, zobiektywizowanych informacji o poziomie zagrożeń i miejscach ich występowania. Po zdiagnozowaniu obszarów  rozwojowych rekomendujemy działania zmierzające do ich zlikwidowania.

 

PROBLEMY KIEROWCÓW NA PODSTAWIE WYNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ

REKRUTACJA

Każde przekazanie do użytkowania samochodu firmowego powinno być poparte wiedzą jak ten samochód będzie użytkowany. Dla każdego „Flotowca” taka wiedza to punkt wyjścia do planowania indywidualnego rozwoju przyszłego kierowcy. Przed przyjęciem do pracy określamy jakość/styl prowadzenia samochodu oraz poziom wiedzy na ten temat. Sugerujemy działania, których celem jest  zmobilizowanie przyszłego kierowcy do bezpiecznego i ekonomicznego użytkowania powierzonego pojazdu.

 

WERYFIKACJA

W czasie pracy, poprzez jazdy obserwowane, określamy  miejsca mocne oraz obszary rozwojowe indywidualnych  użytkowników samochodów służbowych.  W raportach, po takich jazdach rekomendujemy:

  • działania zmierzające do utrzymania osiągniętego wysokiego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
  • działania naprawcze minimalizujące poziom ryzyka generowanego przez kierowcę.

 

DZIAŁANIA PO KOLIZJI, WYPADKU

Po uzyskaniu  potrzebnych danych  analizujemy zdarzenie drogowe w formie prezentacji Power Point. Celem analizy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: Co robić, żeby zminimalizować ryzyko znalezienia się w sytuacji podobnej? Prezentacja jest własnością firmy i jest przez nią wykorzystywana na wewnętrznych spotkaniach i szkoleniach.

Prowadzimy indywidualny trening z uczestnikiem kolizji/wypadku. Celem jest,  wspólne z kierowcą, ustalenie krytycznych elementów zdarzenia oraz ustalenie potencjalnych momentów, w których można było podjąć działania zapobiegawcze.

Flota to poszczególni kierowcy - użytkownicy samochodów służbowych. Jak oni są bezpieczni, tak bezpieczna jest  flota. Siła łańcucha to siła jego najsłabszego ogniwa. Pomagamy znaleźć  i wzmocnić to ogniwo.