Certyfikowany Senior Driver

Program skierowany jest do kandydatów na Senior Driverów (asesorów bezpiecznej jazdy). Został on opracowany w taki sposób, aby w pełni przygotować uczestników do samodzielnego sprawdzenia kompetencji i umiejętności kierowców samochodów ciężarowych pod kątem bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Warsztaty mają formę trzydniowych zjazdów. Przyszli Senior Driverzy uczą się procedur oceny pracowników pod kątem bezpiecznego prowadzenia pojazdów. Podczas ostatniego zjazdu uczestnicy przeprowadzają próbkę jazdy sprawdzającej, a także ćwiczą umiejętność udzielania informacji zwrotnej. Zrealizowany program warsztatów kończy się otrzymaniem certyfikatu.

Cele warsztatów Senior Driver:

Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie:

  • Przeprowadzania jazd sprawdzających dla kierowców flotowych;
  • Przeprowadzania szkolenia z podstawowych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i jazdy defensywnej;
  • Dokonywania zapisu na karcie ocen danych i informacji, które pojawiły się podczas szkolenia;
  • Oceny pracowników i przekazania informacji zwrotnej;
  • Przygotowywania oceny i analizy dla przełożonego w pracy;
  • Nabycie usystematyzowanej wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Istnieje także możliwość dopasowania tematyki i długości trwania warsztatów do potrzeb organizacji.