Bezpieczna jazda w ramach SOOP

 

Kierowca samochodu służbowego- jak go oceniać?

Coraz więcej organizacji zaczyna przed powierzeniem pracownikowi samochodu służbowego sprawdzać, nie tylko uprawnienia do jego prowadzenia, ale również poziom umiejętności bezpiecznej jazdy. Wiele przedsiębiorstw w trosce o bezpieczeństwo swoich pracowników, wysyła również użytkowników swoich pojazdów firmowych na specjalistyczne kursy i szkolenia w zakresie safe i eco-drivingu. Często jednak na tym etapie działania pracodawcy się kończą.

Dlatego, jako eksperci zewnętrzni proponujemy Państwu w ramach systemu okresowych ocen pracowników (SOOP) sprawdzenie i ocenę poziomu bezpiecznej oraz ekologicznej jazdy użytkowników aut służbowych.

 

Ocena ma trzy cele: motywujący, korygujący i rozwojowy.

Ocena przeprowadzana jest podczas jazdy w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego. Podczas jazdy, trener na bieżąco koryguje błędy popełniane przez kierowcę i uzasadnia, jakie potencjalne zagrożenia one generują. Jazda rejestrowana jest przez system mikrokamer, a nagrane filmy oraz zapis z karty ocen są podstawą do przeprowadzenia końcowej rozmowy rozwojowej oraz przygotowania szczegółowego raportu.

 

Dokonując weryfikacji umiejętności kierowców flotowych skupiamy się na prawidłowych zachowaniach, starając się je utrwalić oraz na błędach, które należy wyeliminować, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracownika podczas jazdy samochodem.